Whyre Ventures

Inkuberar och startar nya projekt, investeringsmöjliheter och startup kapital.

Whyre är i kontinuerliga diskussioner med samarbetspartners och investerare för att inkubera och starta en serie av kapitalplaceringar, med en grundtes som fokuserar på genomslag och möjligheter inom den kreativa tekniska ekonomin och att förstå gränssnittet mellan kreativ-, hybrid- och decentraliseradteknologi.