Presenterad på Malmö Music Conference 2021, på panelen ’Your Music – Your Business’.

Det var fantastiskt att delta i årets Malmö Music Conference (äntligen tillbaka på IRL-evenemang!) – att vara med i en paneldiskussion som heter ”Your Music – Your Business”. I dagens ständigt föränderliga musikbransch måste musiker både vara kreativa, entreprenöriella och tekniskt kunniga. Det handlar inte bara om att skapa bra musik, det är lika viktigt att tänka kommersiellt, eftersom båda ger de bästa chanserna att lyckas. Panelen innehöll ledare från teknikföretag inklusive Amuse, Low-Fi Concerts och Linkfire. Vi diskutera hur man kan hjälpa kreatörer att navigera både i de kommersiella och kreativa utmaningarna för en oberoende musiker.